ویل ژانگ کیست؟
Posted in Blogging

ویل ژانگ (Zhang Weili) فایتر معروف چینی

ویل ژانگ یکی از رزمی کاران چینی و از زنان ufc می باشد او متولد سیزدهم اوت ۱۹۸۹ است و یکی از قهرمانان سابق وزن…

Continue Reading...