گرگور گیلسپی کیست؟
Posted in Blogging

بیوگرافی گرگور گیلسپی یا همان Gregor Gillespie معروف

گرگور گیلسپی نام یکی از مطرح ترین ورزشکار های رشته ورزشی رزمی مختلط (ufc چیست) می باشد که قبل از حضور در این رشته ورزشی…

Continue Reading...