بک دور در پوکر به چه معناست؟
Posted in Blogging

چگونه از دست بک دور در پوکر استفاده کنیم؟ آموزش حرفه ای + عکس

بک دور در پوکر یا دست قرعه استریت یک مبحث در ارتباط با بازی پوکر می باشد، قبل از شروع بازی بهتر است تعریف دو…

Continue Reading...
لیمپ در پوکر چیست؟
Posted in Blogging

چگونه در پوکر لیمپ کنیم؟ آموزش حرفه ای این اصطلاح + مثال کاربردی

لیمپ در پوکر اصطلاحی است که بسیاری از بازیکنان بازی پوکر با آن سروکار دارند و به دنبال یادگیری آن هستند. با توجه به آنکه…

Continue Reading...