جرد کانونیر کیست؟
Posted in Blogging

بیوگرافی جرد کانونیر رزمی کار سیاه پوست UFC

جرد کانونیر یک مبارز هنرهای رزمی در حوزه ufc (ufc چیست) است که فعالیت او در رده های وزنی مختلف از جمله میان وزن، سنگین…

Continue Reading...