چکرز چیست؟
Posted in Blogging

بازی چکرزچگونه است؟ بررسی حرکت مهره ها در این بازی

به احتمال خیلی زیاد با بازی اتلو آشنایی دارید. بازی چکرز همان بازی اتلو است که با شطرنج و تخته نرد قاطی شده است. این…

Continue Reading...