ویلفریدو مندز کیست؟
Posted in Blogging

ویلفریدو مندز کیست؟ بررسی قهرمانی های Wilfredo Mendez

ویلفریدو مندز Wilfredo Mendez بوکسور حرفه‌ ای که با ملیت پورتوریکویی است و بیشتر فعالیت آن در رده وزنی مگس وزن کوچک است. او در…

Continue Reading...