ماگومدراسول خاصبولائف کیست؟
Posted in Blogging

بیئگرافی ماگومدراسول خاصبولائف + لیست قهرمانی های این فایتر

ماگومدراسول خاصبولائف یکی از بهترین رزمی کاران روسی می باشد. این مبارز در رشته هنر های رزمی ترکیبی در چند سال گذشته یکی از ستارگان…

Continue Reading...