گروه مرگ جام جهانی قطر کدام است؟
Posted in Blogging

بررسی گروه مرگ جام جهانی قطر 2022 و احتمالات صعود در این گروه

این یک سنت می باشد که بعد از هر قرعه ‌کشی جام جهانی، گروه مرگ انتخاب کنند، گروهی که از چهار تیم قوی تشکیل می…

Continue Reading...