بهمن دیو کیست؟
Posted in Blogging

بهمن دیو رپر نسل صفر رپ فارسی

بهمن دیو در یکی از رپرهای معروف نسل یک ایرانی است که آهنگ های بسیاری از خود منتشر کرده است و طرفداران زیادی در ایران…

Continue Reading...