دونالد سرونی کیست؟
Posted in Blogging

دونالد سرونی کیست؟ لیست مسابقات او با فایتر های معروف

Donald Seroni که نام کاملش دونالد آنتونی سرونی می باشد، یکی از حرفه ای ترین و بهترین ورزشکاران هنر های رزمی ترکیبی در طول تاریخ…

Continue Reading...