آرتم دالکیان کیست؟
Posted in Blogging

آرتم دالکیان بوکسور حرفه ای در دسته مگس وزن

آرتم دالکیان مشت زن و بوکسور حرفه‌ ای با ملیت ارمنی است و در اتحادیه جهانی بوکس مشت زنی می کند. او در باکو در آذربایجان…

Continue Reading...