ژوزه آلدو کیست؟
Posted in Blogging

ژوزه آلدو رزمی‌ کار برزیلی در دسته سبک‌ وزن و خروس‌ وزن یواف‌سی

ژوزه آلدو رزمی کاری است که نام کاملش جوزه آلدو سیلوا الیویرا جونیور است. این رزمی کار سال ها است که در رشته ورزشی هنرهای…

Continue Reading...