حمید صفی نژاد کیست؟
Posted in Blogging

حمید صفی نژاد کیست؟ بیوگرافی و فیلم مبارزات او

حمید صفی نژاد از رزمی کاران مطرح ایرانی و از مبارزان ufc ایرانی می باشد که در ۲۰ مرداد ۱۳۶۱ در شهر بابل استان مازندران…

Continue Reading...