کین ولاسکوئز کیست؟
Posted in Blogging

کین ولاسکوئز قهرمان حال حاضر سنگین وزن یو اف سی

کین ولاسکوئز یا همان Cain Velasquez یکی از مشهور ترین کشتی گیران آمریکایی می باشد. این ورزشکار در بیست و هشتم ژوئیه سال هزار و…

Continue Reading...