دین ایگه کیست؟
Posted in Blogging

دین ایگه مبارز خوش اندام و نترس یو اف سی

دین ایگه یکی از مبارزین برتر سازمان یو اف سی (ufc چیست) می باشد، او در این سازمان در رشته بوکس و کیک بوکسینگ فعالیت…

Continue Reading...