آهنگ های آلبوم سونامی آرتا کدامند؟
Posted in Blogging

بررسی آلبوم سونامی آرتا + تاریخ انتشار و همکاری های بزرگ این آلبوم

سونامی نام یک آلبوم است که در ابتدا قرار بوده است که به نام 1996 منتشر شود. خواننده این آلبوم آرتا است. سال 1996 تاریخ…

Continue Reading...