سازمان جهانی بوکس چیست؟
Posted in Blogging

سازمان جهانی بوکس (WBO) لیست قهرمان ها و بررسی قوانین

سازمان جهانی بوکس (WBO)  یا به طور کامل تر World boxing Organization یکی از سازمان های بوکس می باشد. این سازمان با کسب تالار افتخار…

Continue Reading...