جف نیل کیست؟
Posted in Blogging

جف نیل کیست؟ لیست مبارزات Geoff Neale

جف نیل مبارز حرفه‌ ای با ملیت آمریکایی در حوزه بوکس است که توانسته قهرمانی های بسیار زیادی را در این حوزه بدست آورد. او…

Continue Reading...