نغمه مقصودلو کیست؟
Posted in Blogging

نغمه مقصودلو را چقدر می شناسید؟

نغمه مقصودلو خواهر امیر حسین مقصودلو یا همان امیر تتلو می باشد. امیر حسین مقصودلو از خواننده های پر حاشیه کشور مان می باشد که…

Continue Reading...