انگل شوتینگ چیست؟
Posted in Blogging

انگل شوتینگ چیست؟ راهنمای استفاده از این ترفند برد در بازی پوکر

انگل شوتینگ مسئله ای است که افراد بسیاری از آن خبر ندارند و تعریفی از آن را مطالعه نکرده اند. به همین دلیل ما این…

Continue Reading...
ریز در پوکر چیست؟
Posted in Blogging

مزیت های ریز در پوکر + آموزش تخصصی این ترفند برد

یکی از اصولی که در بازی پوکر بسیار مهم است که کاربران آن را به خوبی بدانند ریز در پوکر است. از این رو با…

Continue Reading...